• Wizja Absolwenta

   •  

     

    WIZJA ABSOLWENTA

     

    Absolwent naszej szkoły jest odpowiedzialny, dojrzały, mający poczucie sensu życia, dbający o swoje zdrowie, kierujący się w postępowaniu zasadami moralno-etycznymi, przyjazny w stosunku do ludzi i świata, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą.
    Potrafi oceni
    ć swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony, tworzy dobre relacje
    z innymi. Maj
    ąc poczucie szacunku dla siebie i innych umie współpracować w grupie. Świadomie opowiada się za wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi. Prezentując postawy patriotyczne, zachowuje tradycje oraz zwyczaje. Znając zdrowy styl życia dba
    o bezpiecze
    ństwo swoje i innych. Swoją odpowiedzialność i dojrzałość przejawia wypełniając rzetelnie zadania wynikające z przynależności do rodziny, Kościoła i innych społeczności. Absolwent naszej szkoły otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające mu podjąć dalszą naukę na studiach wyższych.

     

    Pragniemy, aby rodzice:

    1. Dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego. 
     „Rodzice powinni w atmosferze miłości stanowić przykład osobisty dla dzieci, wzór dla nich, który lepiej niż słowa potrafi wychowywać, wymaga to od rodziców wiele cierpliwości, mądrości i taktu”. ~św Jan Paweł II
    2. Czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły.
    3. Przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu.
    4. Promowali szkołę w środowisku regionalnym.

    Pragniemy, aby nauczyciele:

    1. Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo. 
     „Drodzy nauczyciele (…) Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia” ~św. Jan Paweł II
    2. Chętnie podejmowali różne formy doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
    3. Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania w życie szkoły
    4. Towarzyszyli swoim wychowankom w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.

     

  • Kontakt

   • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce
   • (+12) 278 21 72 (+48) 665 450 450
   • ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka 32-020 Wieliczka Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Śledź nas