• Wszyscy wiemy, że obecny czas nie jest łatwym okresem dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza dla tych którzy kończą szkołę podstawową i stają przed dylematem wyboru nowej szkoły.

    Dlatego wychodząc naprzeciw chcemy dostosować tegoroczny system rekrutacji, aby był on bezpieczny,
    prosty i funkcjonalny.

     

    Elektroniczna rezerwacja miejsc do szkoły:
    zgłoś swoją kandydaturę 
    na nasz adres e-mailowy nsd@ofm.krakow.pl podając:

    1. imię i nazwisko
    2. adres do korespondencji 
    3. numer kontaktowy 

     

    Drogą elektroniczną prześlemy do Ciebie dokumenty, które są wymagane do wypełnienia podczas rekrutacji wraz ze szczegółami.

     

    Następnie najpóźniej do końca maja 2024 r. odeślij do nas listem poleconym wypełnione dokumenty:

    • Kwestionariusz informacyjny o uczniu
    • Podanie o przyjęcie do szkoły
    • List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru szkoły
    • Życiorys
    • Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole
    • Opinia wychowawcy klasy
    • Opinia księdza proboszcza lub katechety
    • Odpis świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
    • Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcji (wady narządów ruchu, słuchu, wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej
    • Ksero odpisu aktu urodzenia z USC
    • Trzy fotografie legitymacyjne

     

    Brakujące dokumenty będziesz mógł dostarczyć w czasie rozmowy wstępnej*, która odbędzie się w budynku naszego Kolegium w 23-24 czerwca 2024 r.

    • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
    • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
    • Karta zdrowia ucznia

     


     

    O przyjęciu do szkoły decydują następujące kryteria:

     

    • wyniki końcowego egzaminu ósmoklasisty
    • oceny na końcowym świadectwie (religia, język polski, język obcy, historia i jeden przedmiot wybrany przez Ciebie)
    • decyzja komisji rekrutacyjnej

     

    Istnieje możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły i zwiedzenie budynku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (Tel: 665 450 450 lub 669 450 450).

     


     

    Nasze klasy są o profilu humanistycznym z rozszerzonymi przedmiotami:

    j.polski, historia i geografia.

     

    Klasy liczą maksymalnie 15 osób. 
    Nauczyciele mogą dotrzeć do każdego ucznia indywidualnie, bo znają jego możliwości i potrzeby.

    Każdy uczeń szkoły musi zamieszkać w męskim internacie. To daje pewność nie tylko systematycznej nauki pod okiem pedagogów, ale też kształtowania dojrzałych postaw w oparciu o chrześcijańskie wartości.

    Koszt czesnego od września 2022 r. to 600 zł miesięcznie (nauka w Liceum, mieszkanie w internacie i 4 posiłki dziennie).

     


     

    Zobacz jak wygląda codzienne życie uczniów w naszej szkole:

     

  • Kontakt

   • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce
   • (+12) 278 21 72 (+48) 665 450 450
   • ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka 32-020 Wieliczka Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Śledź nas