Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna w WieliczceFranciszkanie.edu.pl

Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

O szkole

O szkole

O szkole

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów – Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna Gondka w Wieliczce to męska szkoła średnia z internatem, która kontynuuje piękne tradycje Franciszkańskiego Kolegium św. Antoniego, działającego w latach 1913 – 1939 we Lwowie.

Obecnie szkoła jest prowadzona przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) z siedzibą w Krakowie.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1991 roku placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła realizuje program trzyletniego liceum zgodny z wymogami MEN.

Nauka przedmiotów humanistycznych oraz języków obcych odbywa się na poziomie rozszerzonym.

Kierownictwo placówki oraz obowiązki wychowawców w internacie spoczywają na pracujących w szkole Franciszkanach.

Grono pedagogiczne natomiast stanowią nauczyciele świeccy, doświadczeni w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej: pracownicy wyższych uczelni, autorzy podręczników dla szkół średnich oraz państwowi egzaminatorzy egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów.

Szkoła i internat położone są na terenie rozległego i malowniczego ogrodu klasztornego z boiskami sportowymi i zapleczem do rekreacji. W budynku znajduje się kaplica, biblioteka, skomputeryzowana czytelnia, pracownia komputerowa, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio – video oraz komputery, aula dostosowana do projekcji multimedialnych, sala telewizyjna i siłownia. Uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych i basenu. Młodzież mieszka w pokojach jedno- i dwuosobowych z dostępem do bezpiecznego internetu.

 

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz wspomaganie pełnego i integralnego rozwoju osobowego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

Kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że uczący mogą indywidualizować proces nauczania i dostosowywać go do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów, zarówno zdolnych jak i słabszych.

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce szkoła zapewnia możliwość poszerzania swej wiedzy i umiejętności, udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach oraz uczestnictwo w programie Akademii Siemaszki.

Chłopcom wymagającym indywidualnego podejścia szkoła daje możliwość dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W celu wyrównania zaległości, zapewniamy spotkania z pedagogiem szkolnym i diagnozowania ewentualnych problemów w miejscowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Szkoła zapewnia możliwość organizowania dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego dla uczniów klas III.

Uczniowie w ramach zajęć w internacie mają codziennie ściśle wyznaczone godziny przeznaczone na naukę. Przez cały dzień przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli. W życzliwej atmosferze, poprzez spełnianie codziennych obowiązków, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, a raz w miesiącu w weekendowych dniach skupienia, pogłębiając w ten sposób swój rozwój duchowy i emocjonalny.

Szkoła dba również o rozwój kulturalny młodych ludzi: zapewniając im karnety do filharmonii, dwa razy w miesiącu organizuje wyjścia do teatru. W program zajęć obowiązkowych wpisuje zwiedzanie krakowskich muzeów, galerii i wystaw. W klasie I i II uczniowie realizują autorski program nauczania z zakresu wiedzy o teatrze.

Wspólnie z wychowawcami i swymi nauczycielami, uczniowie uczestniczą w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz edukacyjnych, dostosowanych do ich wieku i aktualnie poznawanych treści przewidzianych programem nauczania.

Rodzice i opiekunowie uczniów zawsze mogą liczyć na życzliwy kontakt i ścisłą współpracę z wychowawcami.

Wspierani przez swoich Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli Uczniowie mają szansę na bezpieczny, mądry i odpowiedzialny start w dorosłe życie.

Czytania liturgiczne


Ranking szkół katolickich


Posłuchaj reportażu o szkole


Zobacz film o naszej szkole


Kronika szkoły

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Śledź nas

Śledź nas na facebooku

Oglądaj nasz kanał YouTube

Wspieramy

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamię ci urządzenia. Wię cej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.