Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna w WieliczceFranciszkanie.edu.pl

Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Kadra

Kadra

  o. mgr lic. Krzysztof Bobak OFM
Dyrektor Szkoły
Rektor Kolegium
Nauczyciel religii
  o. dr Łukasz Samiec OFMConv.
Ojciec duchowny Kolegium
  mgr inż. Monika Szypuła 
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
  mgr Małgorzata Chamielec
Nauczyciel bibliotekarz

  mgr lic. Jadwiga Hebda
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
  mgr Anna Kuranda – Korczyńska
Pedagog szkolny
 
mgr Małgorzata Okońska – Kulik
Nauczyciel języka angielskiego,
wychowawca kl. II
  mgr inż. Janusz Niewielski
Nauczyciel fizyki i informatyki