Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna w WieliczceFranciszkanie.edu.pl

Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Dla kandydatów

Dla kandydatów

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ O NASZYM LICEUM  >>TUTAJ<<


Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM)

w Wieliczce

O nas

Szkoła nasza kształci młodych ludzi  w duchu franciszkańskim. Jesteśmy męskim Liceum Ogólnokształcącym  z internatem. Łączy nas nie tylko ławka szkolna, tworzymy prawdziwą wspólnotę i uczymy się mądrze wkraczać w dorosłość, w poszanowaniu  wartości chrześcijańskich,  w szacunku do nauki i miłości do Ojczyzny.

O tym, jak ważnym i dobrym  wyborem była nasza szkoła świadczą jej absolwenci, związani z franciszkańskim liceum i chętnie je odwiedzający, co stało się niepisaną tradycją tej placówki.  

Nasi uczniowie pochodzą z całej Polski, a także z Niemiec, Szwajcarii, Kanady i Ukrainy. Dzięki takiej różnorodności poznajemy swoje kultury, uczymy się wzajemnego szacunku i doskonalimy języki obce.    

Historia

Korzenie naszej szkoły sięgają Lwowa z początków XX wieku, gdzie zostało powołane do istnienia Kolegium św. Antoniego.  Absolwentem tej placówki był między innymi bł. Krystyn Gondek, męczennik z czasów II wojny światowej. Zawiłe dzieje naszej Ojczyzny sprawiły, że szkołę przeniesiono do Warszawy, a  następnie do Wieliczki, gdzie władze stalinowskie na krótko przerwały jej działalność.  We wrześniu 1958 roku w Kolegium  wznowiono naukę. Powstała szkoła o charakterze Niższego Seminarium Duchownego z programem nauczania liceum ogólnokształcącego. Liczni jej absolwenci z tego okresu wybrali drogę zakonną i kapłańską. Szkołę  odwiedzali liczni i znani goście, z których najznamienitszym był niewątpliwie ks. Kardynał Karol Wojtyła. W zmienionej  sytuacji politycznej 16 lipca 1991 r Kolegium uzyskało na stałe prawa szkół publicznych i na tych prawach funkcjonuje do dzisiaj. Jako Liceum Ogólnokształcące  Franciszkanów  placówka realizuje program zgodny z wymogami MEN. Szkoła miała i nadal ma profil humanistyczny. Działał przy niej chór, teatr, uczniowie systematycznie uczestniczyli w życiu kulturalnym Wieliczki i Krakowa. Obecnie, u progu 60-lecia istnienia Liceum,  staramy się kontynuować te tradycje.

Nauka

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, dobrą atmosferę oraz wspomaganie pełnego rozwoju osobowego młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Kilkunastoosobowe klasy umożliwiają uczącym indywidualne podejście do swoich podopiecznych.  Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce szkoła zapewnia możliwość poszerzania swej wiedzy i umiejętności,udział w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach, dodatkowe konsultacje z uczącymi oraz uczestnictwo w cyklicznych wykładach wybitnych profesorów uniwersytetów krakowskich ramach Akademii Siemaszki – projektu  skierowanego dla uzdolnionej młodzieży.

Chłopcom wymagającym indywidualnego podejścia szkoła daje możliwość dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W celu wyrównania zaległości, zapewniamy spotkania z pedagogiem szkolnym i diagnozowania ewentualnych problemów w miejscowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia i konsultacje z uczącymi.

Uczniowie w ramach zajęć w internacie mają codziennie ściśle wyznaczone godziny przeznaczone na naukę. Przez cały dzień przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli. W życzliwej atmosferze, poprzez spełnianie codziennych obowiązków, uczą się samodzielności i odpowiedzialności, tak potrzebnej w dorosłym życiu.

Szkoła i otoczenie

Miejsce naszej nauki znajduje się w budynku przylegającym do klasztoru Ojców Franciszkanów.  Trzypiętrowa kondygnacja wygodnie dzieli przestrzeń na część lekcyjną z salami, bogato wyposażoną biblioteką  oraz czytelnią, internat, z jedno lub dwuosobowymi pokojami oraz część kulturalno-rekreacyjną, gdzie znajduje się multimedialna aula, sala telewizyjna oraz siłownia. Otoczenie szkoły jest szczególnie malownicze, ponieważ szkolny budynek jest usytuowany przy pięknym, pieczołowicie  doglądanym ogrodzie, na terenie którego stoi Porcjunkula - kopia kaplicy św. Franciszka z Asyżu. Znajduje się tam również legendarne, przeszło stuletnie drzewko jerozolimskie, a także niespełna roczne drzewko z ołtarza w podkrakowskich Brzegach, gdzie papież Franciszek odprawił Mszę św. w czasie Światowych Dni Młodzieży.  Całość tworzy wyjątkowy krajobraz zieleni, wśród której można odpoczywać po zajęciach. Ogród jest wyposażony również w obszerną altanę, profesjonalny grill, oraz boisko.  Z wszystkich tych udogodnień korzystają uczniowie.

Szkoła posiada bardzo dobrą lokalizację. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe  i kolejowe, łączące Wieliczkę z Krakowem (z krakowskiego dworca przyjeżdża się bezpośrednio pod mury naszej szkoły)  W wolnym czasie mamy możliwość korzystania z blisko położonych atrakcji miasta: tężni solankowej, basenu, parku, a od ścisłego centrum dzieli ucznia  5 minutowy spacer. 

Formacja duchowa

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w codziennej Eucharystii. Raz w miesiącu organizowane są także weekendowe dni skupienia,  które dają nam możliwość pogłębienia swoich relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, wspomagają rozwój duchowy i emocjonalny, a także odpowiadają na wiele pytań i wątpliwości, pomagając nam w ten sposób odnaleźć się na wielu krętych niekiedy ścieżkach naszego młodzieńczego życia.

Kultura

Tradycją naszej szkoły są regularne, comiesięczne wyjścia do teatru. Chodzimy także do filharmonii, do kina na wartościowe filmy, odwiedzamy wystawy i galerie sztuki, aktywnie uczestniczymy w kulturalnym życiu Wieliczki i Krakowa. Czynnie bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych, często sami przygotowujemy przedstawienia teatralne. Nasze artystyczne inicjatywy w tej szkole są realizowane. Dzięki kameralnemu charakterowi naszej placówki każdy z nas może swobodnie rozwijać swoje talenty muzyczne, plastyczne i aktorskie.   

Wycieczki

Franciszkańskie liceum słynie ze wspaniale organizowanych wycieczek. Podróżujemy po Polsce i poza jej granice. W ostatnich latach odwiedziliśmy między innymi Lwów, Budapeszt, Warszawę, Sandomierz, a także malowniczy Kazimierz nad Wisłą. Nasze wspólne wyjazdy mają na celu zarówno rekreację jak również naukę i poznanie kraju, są dostosowane do naszego wieku i programu naszej szkoły.

Kontakt z Rodzicami

Rodzice i opiekunowie uczniów zawsze mogą liczyć na życzliwy kontakt i ścisłą współpracę z wychowawcami. Dziennik elektroniczny umożliwia nie tylko kontakt z uczącymi ze strony Rodziców ale też monitorowanie naszych osiągnięć i postępów w nauce. 

Opinie o szkole

  • W tej szkole nikt nie jest numerem…
  • Z chęcią przeżyłbym kolejne trzy lata wśród tych murów….
  • Dziękuję za gruntowne przekazywanie młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy.... wartości.... patriotyzmu oraz instrukcje posługiwania się ścierką i mopem :)
  • Jedyna szkoła, w której cała dyrekcja zabierze cię w weekend w góry J
  • Tylko w tej szkole - z dzieciaka w prawdziwego mężczyznę!

 

Dokumenty wymagane od kandydata starającego się o przyjęcie do Kolegium:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły

2. Własnoręcznie napisany życiorys

3. Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole oraz na egzekwowanie wymagań

regulaminowych związanych z charakterem szkoły

4. Opinia księdza lub katechety

5. Opinia wychowawcy klasy

6. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

7. Świadectwo końcowe z gimnazjum

8. Karta informacyjna z gimnazjum o uczniu

9. Karta zdrowia

10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

11. Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcyjności (wady narządów ruchu, słuchu,

wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-

pedagogicznej

12. Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania

13. Odpis aktu urodzenia z USC

14. Odpis metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

15. Trzy fotografie legitymacyjne

Czy aby dostać się do Kolegium trzeba pisać język na egzaminie z rozszerzeniem?

o. Krzysztof Bobak: Wpływ na rekrutację do Kolegium mają wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie szkolnym i rozmowa wstępna. Egzamin z języka obcego wystarczy na poziomie podstawowym.

Szczęść Boże. Chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli złożyłem już większość dokumentów to czy muszę oprócz tego skorzystać z elektronicznej rekrutacji? Czy obowiązuje to w Waszej szkole? Chcę dodać że pochodzę z woj. śląskiego.

o. Krzysztof Bobak: W naszej szkole nie ma rekrutacji elektronicznej wiec przesłanie samych dokumentów jest wystarczające.

Sześć Boże, nie mogę znaleźć informacji na temat wysokości czesnego. Proszę również o informację jaka jest forma płatności: miesięczna, semestralna czy roczna? Jakie występują koszty dodatkowe prócz czesnego. Bóg zapłać za odpowiedź.

o. Krzysztof Bobak: Czesne za szkołę, internat z 4 posiłkami dziennie wynosi 400 zł. za każdy miesiąc roku. Dodatkowo co miesiąc uczniowie odkładają sobie 20 zł. na wyjścia do teatru, kina i muzeum oraz 20 zł. na wycieczkę klasową na koniec roku tak aby nie nadwyrężać jednorazowo budżetu domowego. Jeśli sytuacja finansowa rodziny jest trudna wtedy indywidualnie rozmawia się z dyrektorem na temat miesięcznego czesnego.

Szczęść Boże. Czy w internacie można korzystać z laptopa, ale bez internetu? Potrzebuję laptopa do komponowania muzyki, a nie chciałbym porzucać mojej pasji.

o. Krzysztof Bobak: Uczniowie w naszym kolegium posiadają swoje osobste komaputery. W każdym pokoju jest również dostęp do bezpiecznego internetu. Z tych rzeczy można korzystać w czasie wolnym od zajeć.

Witam. Czy podczas nauki w kolegium można uczęszczać do szkoły językowej bądź na korepetycje z j. francuskiego w ciągu tygodnia, jeżeli te zajęcia nie będą kolidowały z zajęciami w kolegium? Czy zajęcia te mogły by się odbywać w Krakowie?

o. Krzysztof Bobak: Tak, są uczniowie którzy korzystają z korepetycji językowych zwłaszcza przed maturą. Na nauszej ulicy znajduje się również prywatna szkoła języków obych do której uczniowie też czasami uczęszczali.

Czy w czasie wolnym uczniowie mają możliwość wyjazdów na zajęcia dodatkowe np. teatralne, taneczne, sportowe lub muzyczne do Krakowa? Nawet gdy odbywają się one w ciągu tygodnia.

o. Krzysztof Bobak: Tak, jeśli te zajęcia nie kolidują z zajęciami szkolnymi i obowiązkami w kolegium. Jest uczeń który chodzi w Krakowie do szkoły muzycznej i jest w stanie pogodzić swoje obowiązki.

Czy istnieje możliwość przepisania się z innej szkoły do Liceum Ojców Franciszkanów?

o. Krzysztof Bobak: Jeżeli jest to liceum i nie masz skończonych osiemnastu lat, to nie ma żadnego problemu z przejściem do naszej szkoły.

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy dużo osób jest odrzucanych podczas rekrutacji, i czy gdy ma się powyżej 80 punktów to szanse na przyjęcie do szkoły są duże? Pozdrawiam!

o. Krzysztof Bobak: Staramy sie przyjmować wszystkich kandydatów, którzy chcą uczyć się w naszej szkole. Jeśli komus nie uda sie przekroczyć pułapu rekrutacyjnego, wówczas jest przyjmowany do szkoły warunkowo i musi sie wykazać pilnością w pierwszym semestrze nauki.

Czy jest możliwość zwiedzania kolegium w trakcie roku szkolnego?

o. Krzysztof Bobak: Jak najbardziej zawsze można przyjechać i zobaczyć nasze kolegium po wsześniejszym umówieniu telefonicznym.

Jaka powinna być średnia z przedmiotów i liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego, aby mieć spore szanse na dostanie się do kolegium?

o. Krzysztof Bobak: Składową punktów decydujacych o przyjęciu do naszej szkoły są punkty z egzaminu gimnazjalnego, punkty za oceny z wybranych przedmiotów i punkty z rozmowy wstępnej do szkoły. Szczegóły co do punktów przesyłamy zawsze kandydatom do szkoły na ich dres domowy. Najważniejsze jednak to aby chcieć chodzic do tego typu szkoły jak nasza.

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda organizacja pracy podczas weekendów. Czy uczniowie mają na przykład możliwość pojechania w sobotę do Krakowa na zakupy?

o. Krzysztof Bobak: Weekend to czas który uczniowie poświęcają na codzienne obowiązki jak również jest to czas na odpoczynek, relaks i możliwość wyjazdu do Krakowa na zakupy, do kina itp.

Szczęść Boże! Na ulotce szkolnej napisane jest, że w ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki poza granice naszego kraju. Czy rzeczywiście tak jest? Jaki jest koszt takiego wyjazdu? Pozdrawiam.

o. Krzysztof Bobak: Tak, co roku istnienje możliwość wyjazdu w dwóch terminach wakacyjnych śladami św. Franciszka do Włoch. W tym roku grono pedagogiczne nszej szkoły brało udział w pielgerzymce do Ziemi Świętej. Również poszczególne klasy mają taka możliwość byliśmy na trzydniowym wyjeździe w Słowackim Raju na Słowacji a w przyszłym roku klasa I i II wybiera się na Ukrainę. Koszt wyjazdów zawsze jest uzależniony od kursu euro.

Szczęść Boże! Czy Dyrekcja Kolegium ma w planach poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o klasy o profilu mat.-fiz. i biol.-chem.? Mam syna w gimnazjum, który jest zainteresowany nauką w Kolegium, ale właśnie kl. o tych profilach. Pozdrawiam!

o. Krzysztof Bobak: Nasza szkoła ze wzgledu na jej charakter zawsze posiadała kierunek humanistyczny. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich możliwości aby otworzyć dodatkowe profile. Jednak ze wzgledu na indywidualne podejście do ucznia przygotowujemy również do matury uczniów chcących zdawać egzaminy z przedmiotów ścisłych.

Witam czy podczas mieszkania w internacie uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć i kursów dodatkowych organizowanych przez uczelnie wyższe?

o. Krzysztof Bobak: Jeśli zajęcia nie kolidują z obowiązkami w szkole i internacie, to nasi uczniowie korzystają z takich możliwości.

Czy jest możliwość uczenia się w Kolegium rozszerzonej biologii, chemii, fizyki?

o. Krzysztof Bobak: W naszej szkole prowadzimy zajęcia na poziomie rozszerzonym tylko z historii, geografii i wos-u.

Czy w kolegium uczą się także dziewczyny?

o. Krzysztof Bobak: Nasze kolegium to ponadgimnazjalna szkoła męska, więc uczęszczają do niego wyłącznie chłopcy, którzy jednocześnie mieszkają w internacie. Wiem jednak, że tego typu szkoły jak nasza ale dla dziewcząt prowadzą też żeńskie zgromadzenia zakonne.

Czy będąc uczniem kolegium można iść na dyskotekę i wrócić po godz. 22.00?

o. Krzysztof Bobak: Uczniowie naszej szkoły mogą brać udział w dyskotekach do godz. 22.00, o ile nie jest to piątek. Jak powszechnie wiadomo na świecie cisza nocna obowiązuje w godzinach nocnych od 22 do 6 rano, więc wydaje mi się że na tym etapie powroty młodzieży do domu powinny być zawsze ustalone do godz. 22.00.

Ilu osobowe pokoje posiada kolegium dla swoich uczniów?

o. Krzysztof Bobak: Kolegium dysponuje jedno i dwuosobowymi pokojami dla uczniów z dostępem do internetu i wewnętrzną siecią telefoniczną.

Czy internat jest otwarty także w każdy weekend?

o. Krzysztof Bobak: Tak. Nasz internat działa cały czas podczas roku szkolnego. Również w soboty i niedziele, gdyż są w naszej szkole uczniowie z różnych stron Polski, również z innych krajów i nie mają możliwości wyjazdu na każdy weekend.

Czy w Kolegium jest całodobowy internet?

o. Krzysztof Bobak: Uczniowie naszego Kolegium mają możliwość korzystania z internetu w swoich pokojach codziennie w czasie wolnym od 14.00 do 16.00 i od 18.00 do 20.00.

Czy dużo jest chętnych na jedno miejsce i czy ciężko jest się dostać do waszego liceum?

o. Krzysztof Bobak: Na razie trudno jest powiedzieć jak dużo będzie chętnych, gdyż rekrutacja do szkoły dopiero się rozpoczęła. Na pewno łatwiej jest się dostać do szkoły niż się w niej utrzymać, gdyż staramy się, na miarę naszych możliwości, przyjąć prawie wszystkich chętnych.

Czy Kolegium jest Niższym Seminarium Duchownym?

o. Krzysztof Bobak: Tak, nasze Kolegium ma nadal charakter Niższego Seminarium Duchownego, gdyż ma to być czas poszukiwania i utwierdzenia się w życiowej drodze swojego powołania. W naszym Kolegium uczą się chłopcy którzy myślą o życiu kapłańskim, ale i również ci którzy swoje życiowe plany łączą z życiem świeckim.

Chciałbym się dowiedzieć czego można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej z Języka Polskiego, Historii i Religi, która odbędzie się w czerwcu?

o. Krzysztof Bobak: Rozmowy wstępne mają dla nas charakter informacyjny jeśli chodzi o poziom zdobytej wiedzy na etapie gimnazjum, więc nie pytamy o nic ponad to co było w gimnazjum.

Czy jako uczeń w liceum mógłbym mieć swój motor by móc dojechać np. do miasta?

o. Krzysztof Bobak: Nasze Kolegium mieści się prawie w centrum miasta, więc ciężko tu mówić o konieczności dojazdu do miasta, ale jeśli rodzice się zgodzą a wyniki w nauce będą zadowalające, to myślę że można się nad tym poważnie zastanowić.

Czy szkoła daje możliwość poznania innych zakonów lub zgromadzeń zakonnych (spotkania itp.) czy może trzeba to robić na własną rękę?

o. Krzysztof Bobak: W naszej szkole staramy się towarzyszyć wszystkim uczniom w rozeznawaniu drogi swojego życiowego powołania, ale tak naprawdę nie jest to możliwe aby dla wszystkich organizować wspólne spotkania z poszczególnymi zgromadzeniami zakonnymi, aby ukazać ich charyzmat i duchowość. My ze swej strony jako franciszkanie staramy się właśnie w charyzmacie i duchu św. Franciszka wychowywać naszą młodzież.

Czy uczeń kolegium może używać swojego netbooka?

o. Krzysztof Bobak: Uczniowie w szkole za zgoda wychowawców mogą korzystać ze swoich prywatnych komputerów.

Czy można korzystać z internetu po godzinie 22.00, mając własny komputer i dostęp do sieci komercyjnej?

o. Krzysztof Bobak: W internacie jest wyznaczony czas na korzystanie z sieci internetowej w czasie wolnym. W każdym pokoju jest gniazdo internetowe więc nie ma takiej potrzeby aby płacić jeszcze za internet bezprzewodowy.

Ile wynosi opłata za szkołę?

o. Krzysztof Bobak: Czesne za szkołę i internat wynosi 400 zł. miesięcznie i jest ono jednym z najniższych w Polsce.

Internaty szkolne mają w swoim składzie stołówkę, rozumiem że Wasz też ma. Czy cena 400 zł. miesięcznie za pobyt zawiera całodzienne wyżywienie?

o. Krzysztof Bobak: Nasza szkoła posiada stołówkę i jest to już wliczone w koszt czesnego.

Czy w kolegium mogę mieć dziewczynę?

o. Krzysztof Bobak: Uczniowie naszej szkoły zwłaszcza ci którzy nie myślą o życiu kapłańskim i zakonnym, mają swoje sympatie i niczemu to nie przeszkadza by być uczniem naszej szkoły.

Czy uczeń kolegium może uczyć się równolegle w szkole muzycznej?

o. Krzysztof Bobak: Jesli nie koliduje to z lekcjami w szkole i nie jest powodem braku czasu na nauke i dodatkowe zajęcia w kolegium to oczywiście taka możliwość istnieje. W tym roku szkolnym mamy ucznia który chodzi do szkoły muzycznej w Krakowie.

Czy szkoła posiada profile nauczania? Jeśli tak, to jakie?

o. Krzysztof Bobak: Nasza szkoła to liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, j. obcy nowożytny, historia i geografia.

Czy jest możliwość przyjęcia do szkoły osoby, która jest niewierząca?

o. Krzysztof Bobak: Nie ma takiej możliwości gdyż nasza szkoła jest szkoła katolicką w której uczą się osoby ochrzczone, wierzące i praktykujące.

Czy każdego roku uczniowie wybierają drogę życia zakonnego? Jeśli tak to ilu? Są to głównie franciszkanie czy może uczniowie wybierają inne zgromadzenia i zakony?

o. Krzysztof Bobak: Każdego roku kilku absolwentów naszej szkoły wybiera drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Jest to indywidualna decyzja każdego z nich. Część z nich wybiera drogę życia zakonnego w zakonie św. Franciszka. Są też i tacy którzy wybierają inne zgromadzenia zakonne lub seminaria diecezjalne.

Czytania liturgiczne


Ranking szkół katolickich


Posłuchaj reportażu o szkole


Zobacz film o naszej szkole


Kronika szkoły

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Śledź nas

Śledź nas na facebooku

Oglądaj nasz kanał YouTube

Wspieramy

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą… cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą… stosować‡ je też współ‚pracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglą…darce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczą…ce cookies.

Korzystają…c z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczą…cych cookies wyrażasz zgodę™ na ich używanie i zapisywanie w pamię™ci urządzenia. Wię™cej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.