Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna w WieliczceFranciszkanie.edu.pl

Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Dla kandydatów

Dla kandydatów

O nas

 

Obecnie szkoła jest prowadzona przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) z siedzibą w Krakowie. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1991 roku placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nasza szkoła kształci młodych ludzi w duchu franciszkańskim. Jesteśmy męskim Liceum Ogólnokształcącym z internatem. Łączy nas nie tylko ławka szkolna, tworzymy prawdziwą wspólnotę i uczymy się mądrze wkraczać w dorosłość, w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, w szacunku do nauki i miłości do Ojczyzny.

O tym, jak ważnym i dobrym wyborem była nasza szkoła świadczą jej absolwenci, związani z franciszkańskim liceum i chętnie je odwiedzający, co stało się niepisaną tradycją tej placówki.  

Nasi uczniowie pochodzą z całej Polski, a także z Niemiec, Szwajcarii, Kanady, Ukrainy i Włoch. Dzięki takiej różnorodności poznajemy swoje kultury, uczymy się wzajemnego szacunku i doskonalimy języki obce.   

Kierownictwo placówki oraz obowiązki wychowawców w internacie spoczywają na pracujących w szkole Franciszkanach.

Grono pedagogiczne natomiast stanowią nauczyciele świeccy, doświadczeni w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej: pracownicy wyższych uczelni, autorzy podręczników dla szkół średnich oraz państwowi egzaminatorzy egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów.

 

Historia

 

Klasztor Franciszkanów w Wieliczce - 1932 rok. 

Klasztor Franciszkanów w Wieliczce - 1932 rok.

 

Korzenie naszej szkoły sięgają Lwowa z początków XX wieku, gdzie zostało powołane do istnienia Kolegium św. Antoniego. Absolwentem tej placówki był między innymi bł. Krystyn Gondek, męczennik z czasów II wojny światowej. Zawiłe dzieje naszej Ojczyzny sprawiły, że szkołę przeniesiono do Warszawy, a następnie do Wieliczki, gdzie władze stalinowskie na krótko przerwały jej działalność. We wrześniu 1958 roku w Kolegium wznowiono naukę. Powstała szkoła o charakterze Niższego Seminarium Duchownego z programem nauczania liceum ogólnokształcącego. Liczni jej absolwenci z tego okresu wybrali drogę zakonną i kapłańską.

Szkołę odwiedzali liczni i znani goście, z których najznamienitszym był niewątpliwie ks. Kardynał Karol Wojtyła. W zmienionej sytuacji politycznej 16 lipca 1991 r. Kolegium uzyskało na stałe prawa szkół publicznych i na tych prawach funkcjonuje do dzisiaj. Jako Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów placówka realizuje program zgodny z wymogami MEN. Szkoła miała i nadal ma profil humanistyczny. Działał przy niej chór, teatr, a uczniowie systematycznie uczestniczyli w życiu kulturalnym Wieliczki i Krakowa. Obecnie, u progu 60-lecia istnienia Liceum, staramy się kontynuować te tradycje.

 

Nauka

 

 

Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, dobrą atmosferę oraz wspomaganie pełnego rozwoju osobowego młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

Nasze klasy mają profil humanistyczny z rozszerzonymi przedmiotami:

 

  • j. polski
  • historia
  • geografia

 

 

Kilkunastoosobowe klasy umożliwiają uczącym indywidualne podejście do swoich podopiecznych. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce szkoła zapewnia możliwość poszerzania swej wiedzy i umiejętności, udział w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach, dodatkowe konsultacje z uczącymi oraz uczestnictwo w cyklicznych wykładach wybitnych profesorów uniwersytetów krakowskich w ramach Akademii Siemaszki – projektu  skierowanego dla uzdolnionej młodzieży.

Chłopcom wymagającym indywidualnego podejścia szkoła daje możliwość dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W celu wyrównania zaległości, zapewniamy spotkania z pedagogiem szkolnym i diagnozowania ewentualnych problemów w miejscowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia i konsultacje z uczącymi.

Uczniowie w ramach zajęć w internacie mają codziennie ściśle wyznaczone godziny przeznaczone na naukę. Przez cały dzień przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli. W życzliwej atmosferze, poprzez spełnianie codziennych obowiązków, uczą się samodzielności i odpowiedzialności, tak potrzebnej w dorosłym życiu.

 

Szkoła i otoczenie

 

 

Miejsce naszej nauki znajduje się w budynku przylegającym do klasztoru Ojców Franciszkanów. Trzypiętrowa kondygnacja wygodnie dzieli przestrzeń na część lekcyjną z salami, bogato wyposażoną bibliotekę oraz czytelnię, internat z jedno lub dwuosobowymi pokojami oraz część kulturalno-rekreacyjną, gdzie znajduje się multimedialna aula, sala telewizyjna oraz siłownia.

Otoczenie szkoły jest szczególnie malownicze, ponieważ szkolny budynek jest usytuowany przy pięknym, pieczołowicie doglądanym ogrodzie, na terenie którego stoi Porcjunkula - kopia kaplicy św. Franciszka z Asyżu. Znajduje się tam również legendarne, przeszło stuletnie drzewko jerozolimskie, a także niespełna roczne drzewko z ołtarza w podkrakowskich Brzegach, gdzie papież Franciszek odprawił Mszę św. w czasie Światowych Dni Młodzieży. Całość tworzy wyjątkowy krajobraz zieleni, wśród której można odpoczywać po zajęciach.

Ogród jest wyposażony również w obszerną altanę, profesjonalny grill oraz boisko. Z wszystkich tych udogodnień korzystają nasi uczniowie.

 

 

Szkoła posiada bardzo dobrą lokalizację. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i kolejowe, łączące Wieliczkę z Krakowem (z krakowskiego dworca przyjeżdża się bezpośrednio pod mury naszej szkoły). W wolnym czasie mamy możliwość korzystania z blisko położonych atrakcji miasta: tężni solankowej, basenu, parku, a od ścisłego centrum dzieli ucznia 5 minutowy spacer. 

 

Formacja duchowa

 

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w codziennej Eucharystii. Raz w miesiącu organizowane są także weekendowe dni skupienia, które dają nam możliwość pogłębienia swoich relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, wspomagają rozwój duchowy i emocjonalny, a także odpowiadają na wiele pytań i wątpliwości, pomagając nam w ten sposób odnaleźć się na wielu krętych niekiedy ścieżkach naszego młodzieńczego życia.

 

Kultura

 

Tradycją naszej szkoły są regularne, comiesięczne wyjścia do teatru. Chodzimy także do filharmonii, do kina na wartościowe filmy, odwiedzamy wystawy i galerie sztuki, aktywnie uczestniczymy w kulturalnym życiu Wieliczki i Krakowa. Czynnie bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych, często sami przygotowujemy przedstawienia teatralne. Nasze artystyczne inicjatywy w tej szkole są realizowane. Dzięki kameralnemu charakterowi naszej placówki każdy z nas może swobodnie rozwijać swoje talenty muzyczne, plastyczne i aktorskie.   

 

Wycieczki

 


 

Franciszkańskie liceum słynie ze wspaniale organizowanych wycieczek. Podróżujemy po Polsce i poza jej granice. W ostatnich latach odwiedziliśmy między innymi Lwów, Budapeszt, Warszawę, Sandomierz, a także malowniczy Kazimierz nad Wisłą. Nasze wspólne wyjazdy mają na celu zarówno rekreację jak również naukę i poznanie kraju, są dostosowane do naszego wieku i programu naszej szkoły.

 

Kontakt z Rodzicami

 

Rodzice i opiekunowie uczniów zawsze mogą liczyć na życzliwy kontakt i ścisłą współpracę z wychowawcami. Dziennik elektroniczny umożliwia nie tylko kontakt z uczącymi ze strony Rodziców, ale też monitorowanie naszych osiągnięć i postępów w nauce. 

 

Opinie o szkole

 

 

  • W tej szkole nikt nie jest numerem…
  • Z chęcią przeżyłbym kolejne trzy lata wśród tych murów….
  • Dziękuję za gruntowne przekazywanie młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy.... wartości.... patriotyzmu oraz instrukcje posługiwania się ścierką i mopem :)
  • Jedyna szkoła, w której cała dyrekcja zabierze cię w weekend w góry
  • Tylko w tej szkole - z dzieciaka w prawdziwego mężczyznę!

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ O NASZYM LICEUM >>TUTAJ<< oraz drugą >>TUTAJ<<

 


 

Dokumenty wymagane od kandydata starającego się o przyjęcie do Kolegium:

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły

2. Życiorys

3. Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole oraz na egzekwowanie wymagań

regulaminowych związanych z charakterem szkoły

4. Opinia księdza lub katechety

5. Opinia wychowawcy klasy

6. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

8. Kwestionariusz informacyjny o uczniu

9. Karta zdrowia ucznia

10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości kontynuacji nauki w liceum

11. Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcyjności (wady narządów ruchu, słuchu,

wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej

12. Odpis aktu urodzenia z USC

13. Odpis metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

14. Trzy fotografie legitymacyjne

 


 

 w dolJaka powinna być średnia z przedmiotów i liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty, aby mieć spore szanse na dostanie się do kolegium?

 w dolCzy aby dostać się do Kolegium trzeba pisać język na egzaminie z rozszerzeniem?

 w dolWitam. Chciałbym się dowiedzieć czy dużo osób jest odrzucanych podczas rekrutacji, i czy gdy ma się powyżej 80 punktów to szanse na przyjęcie do szkoły są duże? Pozdrawiam!

 w dolCzy dużo jest chętnych na jedno miejsce i czy ciężko jest się dostać do waszego liceum?

 w dolCzy szkoła posiada profile nauczania? Jeśli tak, to jakie?

 w dolIle wynosi opłata za szkołę?

 w dolSześć Boże, nie mogę znaleźć informacji na temat wysokości czesnego. Proszę również o informację jaka jest forma płatności: miesięczna, semestralna czy roczna? Jakie występują koszty dodatkowe prócz czesnego. Bóg zapłać za odpowiedź.

 w dolInternaty szkolne mają w swoim składzie stołówkę, rozumiem że Wasz też ma. Czy cena 500 zł. miesięcznie za pobyt zawiera całodzienne wyżywienie?

 w dolChciałbym się dowiedzieć czego można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej z Języka Polskiego, Historii i Religi, która odbędzie się w czerwcu?

 w dolCzy jest możliwość uczenia się w Kolegium rozszerzonej biologii, chemii, fizyki?

 w dolCzy jest możliwość zwiedzania kolegium w trakcie roku szkolnego?

 w dolWitam. Czy podczas nauki w kolegium można uczęszczać do szkoły językowej bądź na korepetycje z j. francuskiego w ciągu tygodnia, jeżeli te zajęcia nie będą kolidowały z zajęciami w kolegium? Czy zajęcia te mogły by się odbywać w Krakowie?

 w dolCzy w czasie wolnym uczniowie mają możliwość wyjazdów na zajęcia dodatkowe np. teatralne, taneczne, sportowe lub muzyczne do Krakowa? Nawet gdy odbywają się one w ciągu tygodnia.

 w dolSzczęść Boże. Czy w internacie można korzystać z laptopa, ale bez internetu? Potrzebuję laptopa do komponowania muzyki, a nie chciałbym porzucać mojej pasji.

 w dolCzy istnieje możliwość przepisania się z innej szkoły do Liceum Ojców Franciszkanów?

 w dolChciałbym się dowiedzieć jak wygląda organizacja pracy podczas weekendów. Czy uczniowie mają na przykład możliwość pojechania w sobotę do Krakowa na zakupy?

 w dolSzczęść Boże! Na ulotce szkolnej napisane jest, że w ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki poza granice naszego kraju. Czy rzeczywiście tak jest? Jaki jest koszt takiego wyjazdu? Pozdrawiam.

 w dolSzczęść Boże! Czy Dyrekcja Kolegium ma w planach poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o klasy o profilu mat.-fiz. i biol.-chem.? Mam syna w gimnazjum, który jest zainteresowany nauką w Kolegium, ale właśnie kl. o tych profilach. Pozdrawiam!

 w dolWitam czy podczas mieszkania w internacie uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć i kursów dodatkowych organizowanych przez uczelnie wyższe?

 w dolCzy będąc uczniem kolegium można iść na dyskotekę i wrócić po godz. 22.00?

 w dolIlu osobowe pokoje posiada kolegium dla swoich uczniów?

 w dolCzy internat jest otwarty także w każdy weekend?

 w dolCzy Kolegium jest Niższym Seminarium Duchownym?

 w dolCzy jako uczeń w liceum mógłbym mieć swój motor by móc dojechać np. do miasta?

 w dolCzy szkoła daje możliwość poznania innych zakonów lub zgromadzeń zakonnych (spotkania itp.) czy może trzeba to robić na własną rękę?

 w dolCzy uczeń kolegium może używać swojego netbooka?

 w dolCzy w Kolegium jest całodobowy internet?

 w dolCzy można korzystać z internetu po godzinie 22.00, mając własny komputer i dostęp do sieci komercyjnej?

 w dolCzy uczeń kolegium może uczyć się równolegle w szkole muzycznej?

 w dolCzy w kolegium uczą się także dziewczyny?

 w dolCzy w kolegium mogę mieć dziewczynę?

 w dolCzy jest możliwość przyjęcia do szkoły osoby, która jest niewierząca?

 w dolCzy każdego roku uczniowie wybierają drogę życia zakonnego? Jeśli tak to ilu? Są to głównie franciszkanie czy może uczniowie wybierają inne zgromadzenia i zakony?

Czytania liturgiczne


Ranking szkół katolickich


Posłuchaj reportażu o szkole


Zobacz film o naszej szkole


Kronika szkoły

202020192018

 20172016 2015

2014 2013 2012

2011 2010 2009

 2008


Śledź nas

Śledź nas na facebooku

Oglądaj nasz kanał YouTube

Wspieramy

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

       Arka Wieliczka

   

   Czasopismo ESPE

 

MRPW

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamię ci urządzenia. Wię cej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.